Spomienky na Mauricius

Dovolenku v roku 2011 som strávila v jeseni na ostrove Mauricius v jeho východnej časti. Počasie bole premenlivé, more búrlivé, ale okolo ostrova aj na pláži plno malých drobných korálov. Krásne exempláre boli v mori. Počas dovolenky som si veľmi oddýchla, ale keďže som tvor zvedavý, zaujímali ma aj zaujímavosti ostrova.

Navštívila som hlavné mesto ostrova Port Luis a jeho pamiatky, aj botanickú záhradu Pamplemousses, ktorú založil Pierre Poivre a je v nej vyše 500 druhov rastlín a veľká atrakcia – obrovské korytnačky.

Bola som veľmi zvedavá na výlet do Safari parku. Kedysi v Južnej afrike sme boli večer džípami v prírode a pozorovali zvieratá. Aké bolo moje prekvapenie, keď po príchode do parku  a krátkej inštruktáži ohľadom správania, ma zobrali priamo medzi tigrov !

.

Presvedčili ma, že pobyt je bezpečný, do ruky mi dali palicu a išli sme. Našla som odvahu zvieratá pohladiť, stále ale bol pri mne strážca. Zviertá bolo hravé.

Tiger džunglový / pásavý / pruhovaný bengálsky je pôvodom z Indie, Bangladéša ,Nepálu a Bhútánu. Je ohrozený druh a polulácia stále klesá. Bengálsky tiger je národné zviera Bangladéša.

Biele tigre dnes možno uvidieť iba v zoo či safari parkoch, no patria do prírody. Nový výskum preukázal, že ich nápadné biele kožuchy sú výsledkom jedinej zmeny v známom géne. ktorý kóduje pigmentáciu. Biely tiger je veľmi vzácny a je národné zviera Indie.

Biely bengálsky tiger a biely indický tiger spolu.
Prvý biely tiger bol v prírode odchytený v Indii v roku 1951 a dostal sa do
súkromnej zbierky maharadžu z Rewy.
Dnes žije v zajatí len niekoľko stoviek bielych tigrov v súkromných
zbierkach či v zoologických záhradách. Biele tigre chované v zoologických
záhradách sú vzácnosťou a populárnou atrakciou pre návštevníkov.

Aj na chudnutie je najlepšie ísť s rozumom !

Pre všetkých, ktorí  už prestali veriť na zázraky v chudnutí , tu máme dobrú správu.

Ak medzi nich patríte, nezúfajte a nevzdávajte svoje snahy a pokusy schudnúť. Keď začnete znovu, ešte raz, tentoraz pod vedením odborníka a s podporou okolia, máte veľkú šancu na úspech.

Presne pre vás  práve otváram prvý jesenný kurz zdravého chudnutia  STOB v Bratislave.

jabličko

Výskumy ukázali, že metóda kognitívno-behaviorálnej terápie ( KBT ), používaná v kurzoch STOBu, má najlepšie výsledky z hľadiska udržania váhových úbytkov a je široko podporovaná odborníkmi v obezitológii.

Metóda je založená na tom, že sa zaoberá okrem stravovacích a pohybových odporúčaní tiež tým, ako previesť teoretické vedomosti do praxe a ako docieliť splnenie svojich predsavzatí a posilniť vôľu.

Netešte sa na žiadne predpísané diéty!

V kurzoch Stobu sa klienti postupnými krokmi učia sami si zostavovať jedálniček. Výhodou je prispôsobenie jedálnička svojim vlastným chutiam a po skončení kurzu tiež nezávislosť na odborníkovi.

K voľbe optimálnej skladby stravy klientom významne pomáha tiež internetový program Sebekoučink na webe www.stobklub.cz, ktorý je schopný vyhodnotiť optimálny pomer živín v strave a poskytnúť okamžitú spätnú väzbu s odporúčaním, akým spôsobom jedálniček upraviť.

Ako ale vytrvať a naplánovaný režim udržať?

Aj na to myslí metóda KBT v kurzoch STOB. Zameriate sa totiž tiež na svoje myslenie a postoje k redukcii váhy, čo vám pomôže lepšie identifikovať podnety, ktoré vám predtým chudnutie sťažovali. Klasickým príkladom je riešenie stresu jedlom, kedy podnetom ku konzumácii potravy nie je hlad.

V kurze sa budete pod vedením lektora snažiť sami prísť na spôsob, ako takýmto podnetom čeliť. Na každého človeka funguje iný spôsob riešenia, a preto budete mať možnosť poradiť sa aj s ostatnými účastníkmi kurzu. V priebehu jedenácťtýždňového programu budete mať dostatok času si nové zručnosti natrénovať a upevniť, prípadne konzultovať svoje skúsenosti s lektorom.

Bez pohybu to väčšinou nejde. Preto je súčasťou lekcie tiež hodina cvičenia, ktorá je  prispôsobená ľuďom s nadváhou, preto sa nikto nemusí pohybu obávať. Naviac máte možnosť využiť meranie telesného zloženia prístrojom InBody 230.

Poistenci VŠZP majú 10% zľavu na kurzy zdravého chudnutia STOB.

Informácie : 0917 916 455, 02/55 96 0111, hanka@poradcaprevyzivu.sk, www.poradcaprevyzivu.sk.

 

Ekonomické dôsledky obezity a nadváhy pre štát a možnosti riešení

Jedným z najväčších problémov verejného zdravia je v súčasnej dobe  obezita a nadváha,  a choroby, ktoré ich spôsobujú. Svetová zdravotnícka organizácia udáva, že obézni ľudia dnes tvoria 30% svetovej populácia  a  percento stále porastie.

Obezita je nadmerné ukladanie a hromadenie tuku, a jedným z jej najviac používaných  ukazovateľov je BMI – Index telesnej hmotnosti.

Za zdravú hmotnosť je považovaná hodnota BMI 18,5 – 25. BMI medzi 25 – 30 sa označuje ako nadváha, BMI vyššie ako 30  je obezita  (obezita 1. stupňa je BMI 30-35, obezita 2. stupňa má hodnotu BMI 35-40, hodnota BMI  vyššia ako 40  je morbídna  obezita  3.stupňa ).

Orientačným ukazovateľom nadváhy je tiež obvod pasu, u mužov obvod pasu vyšší ako 102 cm a u žien nad 88 cm  je považovaný za obezitu.

Ale najpresnejším spôsobom merania nadváhy a obezity je prístroj INBODY, ktorý presne určí  zloženie ľudského tela , množstvo svalov, tuku, vody, minerálov  vnútrobrušný tuk a iné ukazovateľe, dôležité nielen pre chudnúcich, ale aj športovcov a bežných ľudí.Tento prístroj In Body 230  používane k meraniu zloženia tela pre našich klientov v  Centre výživy a zdravia na Budovateľskej 6 v Bratislave.

Obezita spôsobuje zvýšený výskyt nielen rakoviny, ale aj  cukrovky, kardiovaskulárnych , respiračných a tráviacich ochorení. Zvýšená hmotnosť spôsobuje ochorenia svalov, kľbov a kostí a môže viesť k vážnym psychickým a reprodukčným problémom.

Príčinou vzniku obezity je obvykle rozdiel v prijatej a vydanej energii a znížená fyzická aktivita. To je zapríčinené  sedavým spôsobom života, nízkou alebo žiadnou  športovou aktivitou, jedlami z fastfoodov a potravinami  s vysokým podielom cukru a tuku.

Okrem zdravotných následkov obezity  existujú  štúdie, ktoré ukazujú jej ekonomické dôsledky pre štát. Podľa americkej štúdie Mckinsey Quarterly sú zdravotné výdaje na jednotlivca priamo úmerné jeho BMI.

Každý bod BMI nad hodnotu 30 ( obezita 1. stupňa ) je spojený s približne s 8 % nárastom ročných výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Obezita navyše znižuje produktivitu práce a zvyšuje chorobnosť.

Náklady súvisiace s liečbou obezity môžu dosahovať až 10% z celkových nákladov na zdravotníctvo ( v ČR ročne až 30 mld ), výdavky štátu súvisiace s obezitou môžeme rozdeliť na 2 časti. Prvú tvorí položka priamych výdavkov, čiže prostriedky reálne vynaložené na liečbu a diagnostiku obezity. Druhú položku predstavujú výdavky nepriame, ktoré vznikajú v súvislosti s nižším odvodom daní a nižšou ekonomickou aktivitou obéznych jedincov , alebo vyššími nákladmi na ich pracovnú neschopnosť a invalidné dôchodky.

Veľa ľudí nevníma svoju nadvádu a obezitu ako chorobu, ale skôr ako svôj telesný nedostaok.

V tomto ohľade chýba u nás dôraz na  prevenciu a systematický prístup k liečbe obezity. Vedci na z Medzinárodného centra prevencie obezity na Uninezite Johnsa Hopkinsa vyrátali, že k výraznej zmene k lepšiemu by stačilo cvičiť 25 minút 3x týždenne. Je ale oveľa viacej daľších spôsobov, ako nasmerovať spoločnosť k zdravšiemu životnému štýlu a lepším stravovacím návykom. Medzi vhodné opatrenia patrí napríklad zvýšenie daňových odvodov na nezdravá jedlá, zavedenie dane na sladené nápoje,  označovanej etikiet s nutričnými hodnotami potravín, osveta o rizikách a prevencii,   dobrovoľné obmedzenie reklamy a propagácie zameranej na deti, obmedzenie množstva cukru, soli a tuku v rôznych výrobkoch a zákaz varenia z polotovarov a práškových zmesí v školských jedálňach.

Centrum výživy a zdravia lekárne Hygeia pripravuje od septembra 2018 kurzy zdravého chudnutia metodikou STOB .

Infomácie na tel.č. 02/ 55 96 0111, 0917 916 455, , hanka@poradcaprevyzivu.sk.

Ako na vzdelávanie v KBT ?

Je dôležité nielen, čo zjete, ale prečo  jete a ako jete, alebo – trvalá zmena v hlave a emóciách.
Ako neprechudnúť život, a ako nestriedať etapy chudnutia a prejedania sa ?
Čo s emocionálnym jedením a prejedaním sa ?
Ako se naučiť zaviesť teóriu do praktického života ?
Ako docieliť, aby jedlo bolo radosťou, a nie starosťou ?

To všetko rieši společnosť STOB (Stop Obezite) založená v r. 1990 PhDr. Ivou Málkovou.
Aktivity společnosti STOB sú založené na metode kognitívno-behaviorálnej
psychoterapie (KBT).

Všeobecne se uznáva, že príčinou kíl navyše je predovšetkým nevhodný životný štýl – zlé stravovacie a pohybové návyky. Práve správanie, myslenie
a emócie majú zásadný vplyv na to, že ľudia často nejedia z hladu, ale z iných
dôvodov. Psychologický prístup využívaný v metodike STOBu vedie k trvalej zmene životného štýlu. Tato metodika bola úspěšne overená na desiatkách tisíc klientov.
Predovšetkým jej využitie v skupinových kurzoch zdravého chudnutia preukázalo , že patrí medzi nejlepšie z hľediska udržania váhových úbytkov a vedie ku zvýšeniu kvality života.
Kurzy se konajú v mnoha mestách Českej republiky – pojďme ich viacej rozšíriť aj na Slovensko !

Prvým  krokom je vyškolit sieť lektorov.
Nejbližšie školenie lektorov v kognitivno-behaviorálnom prístupe k terapii
obezity pod vedením PhDr. Ivy Málkovej se koná 22. – 24. 2. 2019 v Prahe.
V prípade väčšieho záujmu môžeme školenie usporiadať aj na Slovensku. Školenie v metodike KBT je na Slovensku možné absolvovať aj u MUDr. Ivana Majerčáka.
Toto trojdňové školenie Vám ukáže, ako vďaka vypracovanej metodike, ktorá se rozvíja už 30 rokov, doviesť ľudí k trvalej zmene správania, a tým aj redukcii hmotnosti.  Metodika sa dá aplikovať tak v skupinových kurzoch, ako aj individuálne. Súčasťou  výcviku sú aj praktické materiály a manuál na 12 lekcií. Program seminára pod vedením PhDr. Ivy Málkovej bude obohatený aj o ochutnávku nového prístupu  „mindfulness  „(všímavosť) a možnosti využitia internetu hlavne pre udržanie  hmotnosti.
Školenie  je určeno lekárom, psychológom, nutričným terapeutom a  poradcom, fyzioterapeutom, cvičiteľom a ďalším odborníkom, ktorí majú vzťah k tejto problematike.
Prihlásiť na školenie se môžete na www.stob.cz/cs/seminare. Podrobnejšie
informáce o školení aj  o ďalších činnostiach STOBu nájdete na www.stob.cz
a www.stobklub.cz.
Tešíme se na Vás v STOBe.

Dni praktickej obezitologie a metabolického syndromu

Obezita je vážnou chorobou súčasnej doby a počty obéznych ľudí sa stále zvyšujú., odhaduje sa, že v roku 2025 bude vo svete až 2,7 mld obéznych, z ktorých bude minimálne 177 milionov potrebovať drahú liečbu. V tejto súvislosti by malo dojsť aj k nárustu počtu diabetikov. Ako tomuto vývoju predísť ?

Aj to bola jedna z  tém odbornej  konferencie Dni praktickej obezitologie a metabolického syndromu, ktorú organizovala Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva a Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie  v júni tohto roku v spolupráci so Slovenskou komorou sestier  a pôrodných asistentiek.

Za českú  spoločnosť  Stop obezite (STOB) prednášala PhDr. Iva Málková  v úvodnom bloku  o „Psychologickom prístupe k terapii obezity alebo Ako  neprechudnúť život “ a Ing.Lenka Vymlátilová o  „Efektivite redukčných kurzov STOB na zmenu antropometrických a biochemických parametrov „.

Spoločnosť  STOB sa od roku 1990 zameriava na problematiku chudnutia,   a to cestou bez diét a striktných obmedzení.

Podľa PhDr. Málkovej úspěšnú redukciu hmotnosti môžeme dlhodobo dosiahnúť len trvalou zmenou životných návykov. Zmena životného štýlu sa začíná a končí v hlave, preto by sme sa mali učiť s ňou zachádzať a ako ju zvládať.

STOB poskytuje klientom  návod, ako pracovať se svojimi myšlienkami, emóciami a správaním, ktoré vo väčšine prípadov znemožňuje úspešné chudnutie a zmenu životného štýlu.

Vytvára  zázemie  odborníkom aj klientom, ktorí sa môžu  vždy obrátiť a vedia, že im vždy pomôže a poradí.

 

STOB – Stop obezite – program znižovania nadváhy

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stob.cz

Obezitu a nadváhu má približne 2/3 slovenskej populácie a z veľkej väčšiny ani  ľudia nevedia, akým spôsobom by sa mohli zapojiť do boja s obezitou a  niektorí ju ani  nepovažujú za svôj  zdravotný problém.

Myslím si , že  program STOB, ktorého autorkou je PhDr. Iva Málková,môže byť zaujímavý pre tých, ktorí chcú so svojou váhou niečo urobiť. Formou konkrétnych návodov vedie klientov k zmene životných, stravovacích a pohybových návykov.

Je založený na teorii kognitivno-behavoriálnej psychoterapie, ktorá je považovaná v terapii obezity za jednu z najefektívnejších. Vychádza z teórie učenia, ktorého výsledkom sú zmeny v chovaní, myslení a emóciách.

Od iných spôsobov chudnutia sa táto metóda odlišuje nielen správaním – čo jesť, ale tiež ako docieliť splnenie predsavzatia a posilnenie vôlových vlastností človeka. Učí obéznych, ako riešiť stresy iným spôsobom ako jedlom, a  ovládať nevhodné myšlienky a emócie. Tieto niekedy rozdeľujú ich život na etapu chudnutia a etapu zbierania síl na ďaľšie chudnutie. Vtedy sa v jedle nekontrolujú,  a kilá idú znova hore.

Metóda nikoho neochudzuje o pôžitok z jedla, ale vedie k postupnej zmene stravovacích a pohybových návykov,  a súčasne k zvýšeniu kvality života. Je rozširovaná prostredníctvom kurzov s osobnou účasťou klientov, alebo samostatne, knihami, rôznymi pomôckami a brožúrami, ktoré usnadňujú redukciuváhy, CD s relaxáciou, DVD s cvičením, redukčne-kondičnými pobytmi a v neposlednom rade aj internetom.

Viacej o programe a metodike  na stránke www.stob.cz.

 

 

O KONFERENCII FOOD NEWS 2018

Cieľom prednášajúcich odborníkov na konferencii v Prahe s podtitulkom O VÝŽIVE SERIÓZNE bolo ukázať, ako náš organizmus nakladá s jedlom, a aký vplyv má to, čo zjeme na naše zdravie.

MUDr.Matej Kohutiar opísal všetky metabolické procesy a biochemické reakcie v ľudskom organizme a ich vzťah k bunkovému systému. Metabolizmus človeka , ktorý prebieha hlavne v pečeni, svalovom a tukovom tkanive  sa v priebehu evolúcie prispôsobil individuálnym potrebám a za fyziologických okolností sú prednostne využívané molekuly tukov a jednoduchých sacharidov. V prípade zlyhania kompenzačných schopností môžu nastať zmeny na molekulárnej úrovni,  ktoré sú podkladom ochorení.

Zástupkyňa hormonálnej terapie obezity PharmDr. Margit Slimáková sa zamerala na vysvetlenie rozdielov medzi kalorickou a hormonálnou teóriou obezity. Vysvetlila význam konzumácie základných potravín s maximálnym obmedzením cukrov, ktoré podporujú vznik inzulínovej rezistencie. Tá býva vo väčšine prípadov základnou príčinou obezity a cukrovky. Jej odporúčanie:            „Vráťte sa do kuchýň a varte ! „.

Zaujímavou prednášku mal Vít Schlesinger, ktorý sa vo svojej praxi zaoberá  tzv.sporthackingom -prepojením  stravy, regenerácie a mentálnej prípravy. Vysvetlil pojem hormeze a recept na šťastný život – správne dýchať, otužovať sa, saunovať a dodržiavať optimálnu životosprávu.

Odborník z Írska chemický inžinier a špecialista na koreňové príčiny chronických ochorení Ivor Cummins objasnil objasnil ich pojem, príčiny a mechanizmy, ktoré ich spôsobujú. Dôležitýn ukazovateľom ochorenia srdca  je CAC skóre ,ako ukazovateľ kardiovasklulárneho rizika. Inzulínová rezistencia je najdôležitejší rizikový faktor pri KVCH ochorení, ale môžeme ho riešiť a zpomaliť progresiu správnou výživou a celkovou zmenou životného štýlu.

 

MUDr. Ondřej Nývlt zo Sveta zdravia sa zameral na rizikové faktory metabolického syndromu a ich výskyt v ich poradňách. Porovnal ich s  výsledkami  štúdie MONICA v časti európskej populácie za posledných 10 rokov, ktorá bola zameraná na osoby s nadváhou a obezitou. Nárast obezity je o 10-40 %, a až dvojmásobný v Anglicku.  Na základe vysledkov štúdie MONICA   WHO vyhlásiia obezitu za epidémie 21.storočia.

Osobne ma zaujala prednáška prof.MUDr.Libora Vítka, ktorý vysvetlil pojem a význam termínu  mikrobióm, ktorý je súborom všetkých mikroorganizmov osídlených v tele, pričom  v každej bunke je 10 baktérií a až 100 virov. Mikrobióm sa prenáša z matky na dieťa a  v priebehu života sa mení a je ovplyvnený životným štýlom, spôsobom výživy a stravou. Ďaľšími faktormi, ktoré vplývajú na jeho existenciu sú  hormonálna antikoncepcia, spôsob pôrodu, umelá výživa, liečba antibiotikami, operácie mandlí a diétne zásahy- pôsty. Črevný mikrobióm ovplyvňuje aj hospodárenie s energetickými zdrojmi a má vzťah k nadváhe a metabolickým ochoreniam, a k mozgovej činnosti. Podľa vyjadrenia prednášajúceho “ cielenou zmenou črevného mikrobiómu môžeme znížiť nadváhu“.

 

Ing. Hana Střítecká hovorila o kvalite potravín, dozorových  organizáciách, ktoré kontrolujú potraviny, bezpečnosti potravín  a čo by mal vedieť spotrebiteľ o potravinách, a ako by mali byť označené.

Vzťahom  medzi priemyselným spracovaním potravín a metabolickými poruchami sa zaoberal molekulárny biológ Gábor Erdosi z Maďarska. Gastrointestinálna fyziológia objasňuje, ako spracovanie potravín s vysokým obsahom bielkovín, tukov a sacharidov vplýva na hormonálnu odpoveď organizmu. Spôsob spracovania potravín, rýchlosť a oblasť vstrebávania majú zásadný vplyv na sekréciu hormónov.

Škoda, že odpadla prednáška Dr.Aseem Malhotra z Veľkej Británie, aktivisty za lepšie zdravie, na ktorú som sa veľmi tešila.

 

 

 

 

 

Analýza zloženia tela na prístroji InBody I.

Diagnostický prístroj In body 230 je jedným z najnovších a najspoľahlivejších prístrojov pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela.

Je dôležitou pomôckou pri zisťovaní efektivity a dodržiavania redukčného režimu, alebo len úpravy stravovania a zvýšenia pohybovej aktivity. Analýzou zistíme, či  sa klient pravidelne stravuje, jeho  pitný režim,  ako sa mu navyšuje alebo ubýva svalová hmota  a redukuje tuk.

Prístroj InBody 230, ktorý používame v našom Centre výživy a zdravia lekárne Hygeia na Budovateľskej ulici v Bratislave, využíva najnovšiu technológiu DSM-BIA ( priamo rozdeľujúca viac-frekvenčná bioelektrická impendančná analýza ).

Ide o princíp  odlišného šírenia elektrického prúdu nízkej intenzity v rôznych biologických štruktúrach : aktívne svalové tkanivo sa vďaka vysokému obsahu vody správa ako dobrý vodič elektrického prúdu, tukové tkanivo je oproti tomu izolátor.

Ľudské telo nie je merané ako jeden valec,  ale je rozdelené na 5 merateľných segmentov, a tým sú oveľa presnejšie výsledky meraní s ohľadom na rôzne typy ľudí.

DSM-BIA používa  pri analýze viacfrekvenčný elektrický prúd a preto sa môžu merať aj také hodnoty, ako je vnútrobunková a mimobunková voda, nakoľko prúdy o vyšej intenzite prenikajú aj cez bunečné membrány.

Analýza je rýchla, trvá 3 minúty. Klient musí byť bosý, oblečenie môže mať. MeraJú sa klienti od 6 – 99 rokov, okrem pacientov s kardiostimulátorom.

Pravidelné vyšetrenie na InBody je veľmi motivačné, nakoľko sami vidíme zmeny, ktoré sa odohrávajú v našom tele pri zmene našich stravovacích návykov a zvýšení pohybovej aktivity. A  preto spolu s výživovým plánom a vhodnou pohybovou aktivitou je efektivita takého znižovania nadvády veľmi vysoká.

Diagnostiou InBody zistíme : zloženie tela, svaly – tuky, diagnozu obezity, vyváženosť postavy, retenciu vodu-otoky, viscerálny- útrobný tuk, doplňujúce údaje, komplexné vyhodnotenie, rastový diagram, cvičebný plán.

,

Viacej informácií na www.poradcaprevyzivu.sk, alebo tel. 02/55 96 0111.

 

Viete, ako navzájom reagujú lieky, ktoré užívate ?

Už dlhšie som uvažovala  rozšíriť ponuku služieb lekárne Hygeia v zdravotnom stredisku na Budovateľskej ulici  v Bratislave  o nový projekt liekových interakcií. 

Lieková interakcia znamená, že jeden liek mení účinok iného a to zvýšením, znížením, zmenou alebo záníkom jeho liečebného účinku. Môže vzniknúť aj kombináciou liekov a výživových doplnkov ( trezalka, Ginko biloba ), potravín, nápojov ( grepfruitový džús, mlieko, alkohol ), alebo vplyvom chemických látok v našom prostredí ( cigaretový dym ).

Niektoré z týchto interakcií môžu byť pre pacienta nebezpečné a  poškodiť jeho zdravie. Liekové interakcie niekedy  spôsobuje aj samoliečiteľstvo. Vyšší výskyt interakcií liekov býva u seniorov a  chronicky chorých pacientov.

Na  individuálne liekové poradenstvo a zistenie interacií liekov sa  môžete objednať osobne priamo v lekárni,   alebo telefonicky ( tel.č.02/55 96 0111 ). Spoločne s Vami zistíme, či  Vaše lieky správne užívate, ako sa navzájom ovplyvňujú, ich vedľajšie a nežiadúce účinky, ako reagujú s potravou.

V prípade zistenia interakcií Vám pomôžeme nájsť riešenie v spoluprácii s Vašim ošetrujúcim lekárom. Naše poradenstvo je bezplatné.

 

 

 

 

 

Unikátna kovová zoologická záhrada v Starom Meste na Morave

V bývalom areáli cukrovaru v Starom Meste u Uherského Hradišťa  je v rámci Recyklačného  Ekologického  Centra, ktoré spracováva rôzne druhy kovového odpadu, vytvorené netradičné centrum KOVOZOO, ktoré ponúka malým aj veľkým peknú  zábavu a vzdelanie.

Stretla som tu z rôznych kovových súčastí vytvorené nielen ťavu,  opice, levy, bizony, ale aj delfina, žirafu, tučniakov. Každé zviera má pri sebe veľmi presný popis svojho názvu, pôvodu a výskytu vo  svete. Na rozdiel od bežnej zoologickej záhrady je tu ticho, a je počuť len džavotanie a údiv detí.

Orientačným bodom KOVOZOO je 27 m vysoká rozhľadňa Šrotík, ktorá vyzerá ako maják. a vedľa neho stojí lod Nádeje. Je to symbolika toho, že naša civilizácia vytvára more odpadov, a maják naviguje lode na správnu cestu. V areáli je aj dopravné lietadlo L-610, vyrobené v Československu v roce 1988.

Zvieratá vznikajú z rôznych pružín, koliesok a skrutiek v priestoroch s netradičným názvom  Pôrodnica.  Tu si aj môžete pod odborným dohľadom vytvoriť vlastné zviera z kovu.

 

Tento projekt je to ukážka toho, že kovový odpad nemusí vždy končiťv hutiach, ale môže sa využiť aj iným spôsobom a priniesť zábavu a poučenie, a dá sa s ním  aj zmysluplne nakladať.

Súčasťou areálu je Kongresové centrum, vytvorené  rekonštrukciou skladu cukru, vyhliadkové lávky, z ktorých je možné pozorovať recykláciu odpadu a okolitú prírodu. Môžete sa povoziť vo vláčiku Stelinka po celom areáli, a pre tých, ktorí majú radi adrenalín,  sú k dispozícíii motorkáry.