Ekonomické dôsledky obezity a nadváhy pre štát a možnosti riešení

Jedným z najväčších problémov verejného zdravia je v súčasnej dobe  obezita a nadváha,  a choroby, ktoré ich spôsobujú. Svetová zdravotnícka organizácia udáva, že obézni ľudia dnes tvoria 30% svetovej populácia  a  percento stále porastie.

Obezita je nadmerné ukladanie a hromadenie tuku, a jedným z jej najviac používaných  ukazovateľov je BMI – Index telesnej hmotnosti.

Za zdravú hmotnosť je považovaná hodnota BMI 18,5 – 25. BMI medzi 25 – 30 sa označuje ako nadváha, BMI vyššie ako 30  je obezita  (obezita 1. stupňa je BMI 30-35, obezita 2. stupňa má hodnotu BMI 35-40, hodnota BMI  vyššia ako 40  je morbídna  obezita  3.stupňa ).

Orientačným ukazovateľom nadváhy je tiež obvod pasu, u mužov obvod pasu vyšší ako 102 cm a u žien nad 88 cm  je považovaný za obezitu.

Ale najpresnejším spôsobom merania nadváhy a obezity je prístroj INBODY, ktorý presne určí  zloženie ľudského tela , množstvo svalov, tuku, vody, minerálov  vnútrobrušný tuk a iné ukazovateľe, dôležité nielen pre chudnúcich, ale aj športovcov a bežných ľudí.Tento prístroj In Body 230  používane k meraniu zloženia tela pre našich klientov v  Centre výživy a zdravia na Budovateľskej 6 v Bratislave.

Obezita spôsobuje zvýšený výskyt nielen rakoviny, ale aj  cukrovky, kardiovaskulárnych , respiračných a tráviacich ochorení. Zvýšená hmotnosť spôsobuje ochorenia svalov, kľbov a kostí a môže viesť k vážnym psychickým a reprodukčným problémom.

Príčinou vzniku obezity je obvykle rozdiel v prijatej a vydanej energii a znížená fyzická aktivita. To je zapríčinené  sedavým spôsobom života, nízkou alebo žiadnou  športovou aktivitou, jedlami z fastfoodov a potravinami  s vysokým podielom cukru a tuku.

Okrem zdravotných následkov obezity  existujú  štúdie, ktoré ukazujú jej ekonomické dôsledky pre štát. Podľa americkej štúdie Mckinsey Quarterly sú zdravotné výdaje na jednotlivca priamo úmerné jeho BMI.

Každý bod BMI nad hodnotu 30 ( obezita 1. stupňa ) je spojený s približne s 8 % nárastom ročných výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Obezita navyše znižuje produktivitu práce a zvyšuje chorobnosť.

Náklady súvisiace s liečbou obezity môžu dosahovať až 10% z celkových nákladov na zdravotníctvo ( v ČR ročne až 30 mld ), výdavky štátu súvisiace s obezitou môžeme rozdeliť na 2 časti. Prvú tvorí položka priamych výdavkov, čiže prostriedky reálne vynaložené na liečbu a diagnostiku obezity. Druhú položku predstavujú výdavky nepriame, ktoré vznikajú v súvislosti s nižším odvodom daní a nižšou ekonomickou aktivitou obéznych jedincov , alebo vyššími nákladmi na ich pracovnú neschopnosť a invalidné dôchodky.

Veľa ľudí nevníma svoju nadvádu a obezitu ako chorobu, ale skôr ako svôj telesný nedostaok.

V tomto ohľade chýba u nás dôraz na  prevenciu a systematický prístup k liečbe obezity. Vedci na z Medzinárodného centra prevencie obezity na Uninezite Johnsa Hopkinsa vyrátali, že k výraznej zmene k lepšiemu by stačilo cvičiť 25 minút 3x týždenne. Je ale oveľa viacej daľších spôsobov, ako nasmerovať spoločnosť k zdravšiemu životnému štýlu a lepším stravovacím návykom. Medzi vhodné opatrenia patrí napríklad zvýšenie daňových odvodov na nezdravá jedlá, zavedenie dane na sladené nápoje,  označovanej etikiet s nutričnými hodnotami potravín, osveta o rizikách a prevencii,   dobrovoľné obmedzenie reklamy a propagácie zameranej na deti, obmedzenie množstva cukru, soli a tuku v rôznych výrobkoch a zákaz varenia z polotovarov a práškových zmesí v školských jedálňach.

Centrum výživy a zdravia lekárne Hygeia pripravuje od septembra 2018 kurzy zdravého chudnutia metodikou STOB .

Infomácie na tel.č. 02/ 55 96 0111, 0917 916 455, , hanka@poradcaprevyzivu.sk.

Komentáre

komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *