Dni praktickej obezitologie a metabolického syndromu

Obezita je vážnou chorobou súčasnej doby a počty obéznych ľudí sa stále zvyšujú., odhaduje sa, že v roku 2025 bude vo svete až 2,7 mld obéznych, z ktorých bude minimálne 177 milionov potrebovať drahú liečbu. V tejto súvislosti by malo dojsť aj k nárustu počtu diabetikov. Ako tomuto vývoju predísť ?

Aj to bola jedna z  tém odbornej  konferencie Dni praktickej obezitologie a metabolického syndromu, ktorú organizovala Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva a Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie  v júni tohto roku v spolupráci so Slovenskou komorou sestier  a pôrodných asistentiek.

Za českú  spoločnosť  Stop obezite (STOB) prednášala PhDr. Iva Málková  v úvodnom bloku  o „Psychologickom prístupe k terapii obezity alebo Ako  neprechudnúť život “ a Ing.Lenka Vymlátilová o  „Efektivite redukčných kurzov STOB na zmenu antropometrických a biochemických parametrov „.

Spoločnosť  STOB sa od roku 1990 zameriava na problematiku chudnutia,   a to cestou bez diét a striktných obmedzení.

Podľa PhDr. Málkovej úspěšnú redukciu hmotnosti môžeme dlhodobo dosiahnúť len trvalou zmenou životných návykov. Zmena životného štýlu sa začíná a končí v hlave, preto by sme sa mali učiť s ňou zachádzať a ako ju zvládať.

STOB poskytuje klientom  návod, ako pracovať se svojimi myšlienkami, emóciami a správaním, ktoré vo väčšine prípadov znemožňuje úspešné chudnutie a zmenu životného štýlu.

Vytvára  zázemie  odborníkom aj klientom, ktorí sa môžu  vždy obrátiť a vedia, že im vždy pomôže a poradí.

 

Komentáre

komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *